elon

7/11/2010 8:46:10 AM

127

טיסה פנימית

יש לי טיסה פנימית מקאלי לקיטו עם קוננקשיין בבוגוטה. במידה ואני ארצה לשנות את הטיול שלי ולעלות ישר לקוננקשיין בבוגוטה האם יתנו לי? תודה!

morag

7/11/2010 10:51:32 AM

שלום רב! ברגע שלא תגיע לטיסה בקאלי הם פשוט ירשמו אותך בתור "לא הופיע"אתה גם לא תוכל לעלות בבוגוטה וגם תפסיד את הכסף! ץבדוק זאת מול חברת התעופה אך ככה זה בדרך כלל יובל סוכן נסיעות "רס בואנוס איירס"