noa

6/23/2010 9:00:01 PM

114

מכירים שליחת חבילה לימה וקוסקו

מה ההבדל במכירים והאם באמת כדאי להיגרר עם החבילה עד לימה בשביל ההפרש עלויות

למידע נוסף על: קוסקו