sima

5/10/2010 11:27:01 PM

152

מבחינה כספית!!!!

27000 לחמישה חודשים אחרי כבר כרטיס מספיק? המדינות שנהיה בהם הם ארגנטינה צ´ילה בוליביה פרו אקוודור קולומביה וברזיל... ולחיות סבבה.. זה מספיק??

נטע

5/11/2010 5:06:09 PM

ברזיל ממש יקרה והמעברים עולים הרבה כספ עדיפ להתכונן גם לזה