sima

2/26/2010 11:36:04 PM

163

כרטיס HI

מזה הכרטיס הזה? האם הוא משתלם? במה הוא עוזר...?=/ תודה.. סימה..

leeron

2/27/2010 8:33:56 PM

של איזה 15 אחוז בשהייה בהוסטלים של HI אם את נשארת בהם כמה ימים זה הבדל משמעותי זה גם נותן לך הנחות למסעדות שבדרך כלל נמצאות באיזור ההוסטל ולפעמים גם בסוכנויות נסיעות לי יש את הכרטיס ולדעתי הוא משתלם