gilad

12/16/2009 4:48:31 PM

105

מעוניינים להחזיר רכב לברילוצה

אנחנו מעוניינים להחזיר רכב של חברה שיורדים דרומה בקרטרה; אנחנו נמצאים כרגע באלצלטן ומעוניינים לחזור בשבועיים הקרובים עם רכב של חברה שיורדים לאזור על מנת לחסוך לנו ולהם את הקנס; למעוניינים כיתבו לי מייל בקרוב