gilad

11/16/2009 6:04:29 PM

92

החזרת רכב ליורדים לאושוויה

אהלן, אנחנו מעוניינים להחזיר רכב לחבר´ה שיורדים לאושוויה ולא בא להם להחזיר אותו, לפוקון, ברילוצ´ה, או כל מקום. תאריכים גמישים: תחילת עד אמצע דצמבר. אנו גם בעד להצטרף לחבר´ה שעושים את הדרך מדרום לצפון, אז פנו אליי לתיאום.