aaron

11/13/2009 11:05:41 PM

159

כניסה לארגנטינה

קניתי כרטיס טיסה לארגנטיה וחזרה מארגנטינה שהיציאה מארגנטינה היא 8 חודשים אחרי זה.. שמעתי שמועה שאם הכרטיס יציאה שלך מארגנטינה מעל 3 חודשים יכולים לא להכניס אותך למדינה בטענה שאתה מתכוון לשהות במדינה מעל 3 חודשיים שזה אסור למרות שאני ממש לא מתכוון לעשות את זה.. האם יש אמת בזה?

למידע נוסף על: ארגנטינה

מחפשים מלון בארגנטינה?

קבלו הצעות מחיר ישירות למייל

Roi

11/14/2009 12:01:09 PM

יש דברים בגו

aaron

11/14/2009 11:43:12 PM

מישהו יכול להרחיב?