maor

11/8/2009 10:49:12 PM

79

עזרה דחופ דחופ

עשו עכשיו ביטוח לדרום אמריקה וטיילו בראש שקט

התייעצו איתנו בוואצאפ

אנחנו עכשו בקוצבמבה ויש לנו לעבור עוד את הסאלר וניגמרה לנו השהות בדרכון השאלה שלי האם אפשר ללכת לגבול של ארגנטינה ולשלם שם את הקנס של כמה ימים שהינו לא חוקיים או שישלכו אותנו חזרה ללאפז או למשרדי הגירה רחקוים מהגבול ניסנו לברר אם יש בקוצבמבה משרדים אבל זה יום ראשון והכול סגור ואנחנו עוזבים היום תודה על העזרההה