sigal

9/13/2009 11:59:20 PM

106

שהייהמעל 90 יום

שלום לכולם אני מתכננת לנסוע בנובמבר למספר מדינות בדרום אמריקה וקבעתי תאריך חזרה למאי ,יידעו אותי שיכולה להיות בעיה בכניסה לחלק מהמדינות עקב כך שזה למלעה מ90 יום. מישהו נתקל בבעיות? חברת נסיעות עשתה למישהו כרטיס מפוברק רק כדי להראות בכניסה למדינות?

איל

9/14/2009 3:25:40 PM

ברוב המדינות אין בעיה ברגע שרואים שיש לך כרטיס טיסה חזרה, ולא משנה מאיפה הוא. אין שום סיבה לעשות כרטיס פקטיבי. בכל מקרה הבעיה היא לא להיכנס למדינה בלי כרטיס יציאה, אלא לעלות על טיסה בלי כרטיס חזרה.רוב המטיילים יוצאים עם כרטיס לארבעה עד תשעה חודשים ואני לא שמעתי על אף מקרה שלא נתנו למישהו לעלות לטיסה לדרום אמריקה כי הכרטיס חזרה שלו היה לתאריך רחוק מדי. מקוה שהצלחתי להרגיע אותך. לשאלות נוספות אפשר לפנות אליי במייל איל