ג'רי קוואקוורה

הוסטל מנדלה

הוסטל מנדלה

- ג´רי קאקוארה -

ג'רי קוואקוורה
ברזיל